Page 1 - Paint Surface Dergisi Subat - Mart - Nisan 2017 Sayısı
P. 1

Şubat / February - Mart / March - Nisan / April 2017 Yıl - Year : 6 Sayı - Issue: 24

                         Boya Uygulama, Kaplama ve Galvaniz Teknolojileri / Paint Applications, Coating and Galvanization Technologies

Dosya Konuları / File Subjects
Termal Sprey Teknolojileri
Thermal Spray Technologies
Yeni Nesil Bakır İçermeyen Anti-Fouling Boyalar
New Generation Copper Free Antifouling Paints

                         Röportaj / Interview
                         Teknomet – Tuğba Şimşek
                         Odak Kimya – Ayla Çuhadaroğlu

SSeekkttörden Haberler
IInndduussttrriiaall NNeewws

                         12-14 Ekim / October 2017 Istanbul Expo Center
   1   2   3   4   5   6