Page 8 - Boyatürk Yapı Kimyasalları Dergisi Eylül - Ekim 2016 - Sayı 14
P. 8

Editörden / Editorial

Boya, Yapı Kimyasalları, İzolasyon Dergisi / Eylül - Ekim 2016          Sera gazı emisyonlarındaki artış, iklim değişikliğine ne-   Increasing greenhouse gas emissions are among the first
  Paint, Construction Chemicals, Insulation Magazine / September - October 2016 den olan etkenlerin başında yer alıyor. İklim değişikliği-   of those factors that cause climate change. In order to pre-
                                         nin yıkıcı etkilerinden olan; beklenmeyen hava dalgaları,   vent the devastating effects of climate change such as un-
                                         biyolojik çeşitlilik kaybı, tarımsal verim kaybı ve kurak-   expected weather waves, loss of biological diversity, loss
                                         lık artışı yaşamamak adına bilim dünyasının yaptığı bir-    of agricultural productivity and increasing draughts, there
                                         çok araştırma mevcut. Yapılan bu araştırmalar sonucun-     are several research studies conducted by various scien-
                                         da oluşturulan yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun ça-     tists. As a result of these research studies, it is mandatory
                                         lışma prensibi oluşturmak şart.                to establish a working principle to comply with the regula-
                                         Doğal dengeyi bozan unsurlarla mücadele etmek adına      tions.
                                         birlik olmalıyız. Hayatı güzelleştirecek ne varsa yapmalı   We have to act in unison to fight the factors working
                                         ve her zaman güzelliklere vesile olmalıyız.          against natural balance. We have to do our best to make
                                         İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ertuğrul     the world a better place.
                                         Şen ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Sayın Şen, yalı- In our interview, İZODER Vice Chairman Mr. Ertuğrul Şen
                                         tımla ilgili sorularımıza son derece detaylı bir şekilde ya-  extensively answered our questions about insulation.
                                         nıtladı.                            In our other interview, Kardelen Boya Founder Mr. Mustafa
                                         Gerçekleştirdiğimiz diğer söyleşide, Kardelen Boya Kuru-    Deryal answered our questions. Deryal expressed that they
                                         cusu Sayın Mustafa Deryal sorularımızı yanıtladı. Ar-Ge’ye   are attaching great importance to R&D, and stated that
                                         büyük önem verdiklerini belirten Deryal, bu çalışmalarına   they are continuously working in this area.
                                         aralıksız devam ettiklerini açıkladı.             Just like in our other editions, it is now time to leave you
                                         Sektörümüzle ilgili güzel haber ve gelişmelerin olması     alone with a new PCCI magazine and its contents.
                                         dileÄŸiyle.                           Enjoy reading.
                                         Her sayıda olduğu gibi, yine dopdolu bir PCCI sayısı ile    Best wishes.
                                         sizleri baş başa bırakma zamanı şimdi…
                                         Keyifli okumalar.                               Serap Kaptan
                                         Sevgiyle kalın.

6                                         facebook.com/chemmedia1                    www.linkedin.com/company/chem-media
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13