Page 10 - Turkchem Dergisi Ocak Şubat 2017
P. 10

Makale Article

                          Lekelere Karşı Devrim Yaratan Strateji

                             Revolutionary Anti-Spots Strategy

TURKCHEM | Ocak / January - Şubat / February 2017  Gabrielle Moro           Çevre kirliliği karşıtı eğilim artmaya ve cilt sağlığı global bir endişe olmaya
                           Pazarlama Müdürü          devam ederken, CODIF laboratuvarları çevre kirliliğinin neden olduğu cilt
                           Marketing Manager         lekelerini 2 hafta içinde tedavi etmesine yardımcı olan benzersiz yapısı ve
                           CODIF Technologie Naturelle    yapısındaki kıvrımın pigmenter sinaps ile etkileşim içinde olduğu devrim ni-
                                            teliğinde bir molekül keşfetti.
                          Romuald Vallée           Fransız tüketicilerin dörtte biri, ciltlerini çevre kirliliğinden koruyabilecek sa-
                          Bilimsel ve Endüstriyel Direktör  bunlar ya da banyo/duş jelleriyle ilgilendiklerini söylüyorlar. Çin’de, 20-49
                          Scientific and Industrial Director yaş arasındaki kişilerin %41’i çevre kirliliğinden endişe duyuyor. Bu durum,
                          CODIF Technologie Naturelle     ciltlerini koruyan ürünleri tercih eden, belirtilen yaş grubundaki tüketicile-
                                            rin %52’sinin satın alma davranışını doğrudan etkilemektedir. İngiltere’de,
                          Ümit Erdem Işık           kadınların üçte biri çevreyi, saçlarını etkileyen bir faktör olarak görmekte-
                          İş Geliştirme Müdürü         dir. Çevre kirliliği karşıtı iddialar sadece Asya’da değil dünya çapında po-
                          Business Development Manager     pülerdir [1].
                          Kimya Mühendisi           2015 yılında çevre kirliliği karşıtı iddiasıyla pazarlanan ürünler arasında
                          BSc Chemical Engineer        %3’ü cilt bakımı, %1.2’si makyaj ve %0.9’u saç ürünleri içindir [2]. Lider
                          Arerko Kimya             markalar tarafından yürütülen son çalışmalarda, çevre kirliliğinin özellik-
                          Sanayi ve Ticaret A.Ş.        le hassas ciltlerde cilt yaşlanmasını nasıl hızlandırdığı gösterilmektedir. Son
                                            dönemlerde, hava kirliliği ve cilt lekelerinin oluşumu arasında belirgin bir
                                            bağlantı olduğu gözlemlenmiştir.

                                            While the anti-pollution trend continues to grow and becomes a global
                                            concern for the health of the skin, CODIF laboratories have discovered a
                                            revolutionary molecule which unique composition and folding enables it
                                            to interact with pigmentary synapse and to treat pollution-induced dark
                                            spots within 2 weeks.
                                            Over a quarter of French consumers say they are interested in soaps or
                                            bath/shower capable of protecting their skin from pollution. In China,
                                            41% of 20-49 years are concerned about pollution. This directly affects the
                                            purchasing behavior of consumers, with 52% of this age group which are
                                            preferring products that can protect their skin. In the UK, a third of wom-
                                            en perceive the environment as affecting the appearance of their hair. The
                                            anti-pollution claims are not only popular in Asia, but also worldwide [1].
                                            They are present in all segments of Personal Care. In 2015 the products
                                            marketed with a pollution claim represent 3% of skin care products, 1.2%
                                            for makeup and 0.9% for hair products [2].
                                            Recent studies conducted by leader brands show how pollution acceler-
                                            ates skin ageing and especially in sensitive skins. Lately a clear link has
                                            been established between air pollution and the formation of dark spots.

8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15